Результати голосування на 7-х загальних зборах ОСББ “Оазис 4”

Питання порядку денного 7-х загальних зборів ОСББ «Оазис 4»

  1.  Обрання голови, секретаря та лічильної комісії 7-х Загальних зборів співвласників ОСББ «Оазис 4».

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

Обрати: головою сьомих Загальних зборів співвласників ОСББ «Оазис 4» Аксьонова Юрія Васильовича, секретарем Коваля Сергія Олександровича, обрати лічильну комісію сьомих Загальних зборів у складі: Нечаєва Марина Станіславівна, Поліщук Ілона Леонардівна, Хименко Людмила Володимирівна, Куса Ірина Василівна. Уповноважити Аксьонова Ю.В. та Коваля С.О. підписати протокол сьомих Загальних зборів та організувати письмове опитування співвласників. Доручити членам правління та членам зборів представників провести письмове опитування співвласників, які не голосували на Загальних зборах.

  •  2. Звіти Голів правління ОСББ «Оазис 4» Поплавської Л.В. та Аксьонова Ю.В.

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

Затвердити звіти голів правління ОСББ «Оазис 4» Поплавської Л.В. та Аксьонова Ю.В.  за період  з 01.07.2020 по 31.10.2021 року.

  •  3. Затвердження нової редакції Статуту ОСББ «Оазис 4».

Рішенням правління ОСББ «Оазис 4» (Протокол № 117 від 29.11.2021 року) це питання з порядку денного сьомих Загальних Зборів ОСББ «Оазис 4» виключене.

  • 4.  Про участь ОСББ «Оазис 4» у міській програмі 70/30 з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках м. Києва.

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

1. Погодити участь у міжнародних, державних, міських, районних проектах, програмах (конкурсах) із залученням грантів, механізмів співфінансування щодо впровадження енергоефективних і термомодернізаційних заходів, у тому числі за програмою «Енергодім» Державної установи фонду енергоефектиності, проведення капітального ремонту та інших робіт спільної сумісної власності житлового будинку ОСББ «Оазис 4» за адресою м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду 4, до повної термомодернізації будинку, в тому числі із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії.

2. Доручити та уповноважити Правління до 2025 року включно приймати рішення про участь у заходах, зазначених в пункті 1, а саме:

– визначати і сплачувати види та вартість енергоефективних, та інших товарів, робіт, послуг, необхідних для термомодернізації житлового будинку, а також товарів, робіт, послуг, щодо проведення капітального ремонту спільної сумісної власності;

– формувати і подавати, проектні пропозиції, заявки, пакети документів та виконувати інші умови програм (конкурсів);

– укладати необхідні договори, підписувати акти та інші документи пов’язані із проведенням робіт щодо спільної сумісної власності будинку.

5.  Про участь ОСББ «Оазис 4» у програмі співфінансування (85/15) капітальних ремонтів м. Києва.

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

1. Впроваджувати в рамках реалізації рішення Київської міської ради від 22.12.2016   №780/1784 наступний вид робіт – капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж холодного водопостачання за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду 4.

2. Визначити, що необхідна сума співфінансування, в рамках реалізації рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784, становить 224 117,65 грн, що складає 15% від загальної кошторисної вартості 1 494 117,65 грн.

3. Затвердити, що кошти співвласників, для накопичення загальної суми співфінансування, в рамках реалізації рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784, знаходяться на поточних рахунках ОСББ «Оазис 4» р/р № UA983052990000026006006700839.

4. Обрати Уповноваженою особою від ОСББ «Оазис 4», розташованого за адресою м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 4, для реалізації Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784, та укладання договору з Управлінням житлово-комунального господарства Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації для погодження проекту та кошторису робіт, для контролю та підписання акту виконаних робіт голову правління ОСББ «Оазис 4» Аксьонова Юрія Васильовича.

6.  Затвердження кошторису на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ «Оазис 4» на 2022 р.

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

1. Затвердити кошторис ОСББ «Оазис 4» в редакції, яку запропонувало Правління. Встановити згідно з кошторисом з 01 січня 2022 року розмір щомісячного внеску для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку та прибудинкової території за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 4:

– для власників житлових приміщень – 6,57 грн. ( шість гривень п’ятдесят сім коп.) за 1 (один) кв.м. загальної площі житлового приміщення;

– для власників нежитлових приміщень – 6,57 грн. ( шість гривень п’ятдесят сім коп.) за 1 (один) кв.м. загальної площі нежитлового приміщення.

2. Затвердити для власників нежитлових приміщень розмір додаткового навантаження на внутрішньобудинкові мережі та прибудинкову територію – 2,61 грн. (дві гривні шістдесят одна коп.) за 1 (один) кв.м загальної площі нежитлового приміщення.

7.  Обрання однієї з моделей організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг.

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

1. Обрати модель організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги щодо послуги з центрального водопостачання і центрального водовідведення, з постачання гарячої води, з постачання теплової енергії, електропостачання – індивідуальний договір, без обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

2. Обрати модель організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги щодо поводження з побутовими відходами – колективний споживач.

3. Обрати модель організації договірних відносин з виконавцями послуг з обслуговування і ремонту ліфтів, обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем,  з технічного та аварійного обслуговування внутрішньобудинкових систем опалення, холодного та гарячого водопостачання, автоматизації, водовідведення, мереж енергопостачання, інженерних послуг та диспетчеризації багатоквартирного будинку – колективний споживач.

4. Доручити Правлінню визначати виконавців та укладати (змінювати, припиняти та ін.) відповідні договори та угоди.

8.  Питання щодо встановлення шлагбаума на прибудинковій території біля корпусу 4.2 будинку 4 по проспекту Героїв Сталінграда міста Києва.

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

1. Згідно із ст. 42 Земельного кодексу України, яка передбачає, що порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками, затвердити: встановлення шлагбауму на прибудинковій території біля корпусу 4.2 будинку 4 по проспекту Г. Сталінграда міста Києва. При цьому повністю забезпечується механізм в’їзду швидкої допомоги, пожежної та аварійної служб, в тому числі і сервітут із забезпеченням інженерно-транспортного обслуговування, шляхом встановлення цілодобового посту охорони.

2. Доручити Правлінню визначити виконавців та укласти відповідні договори та угоди по встановленню шлагбауму.

9.  Переобрання членів органів управління ОСББ «Оазис 4» в корпусі 3.1.

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

1. У зв’язку із поданими заявами про вихід із складу правління ОСББ «Оазис 4» та у зв’язку із зверненням співвласників під’їзду 1 корпусу 3 по обранню нових:

– виключити із складу правління Хименко Людмилу Володимирівну;

– обрати до складу правління Шкудор Крістіну Володимирівну.

2. У зв’язку із поданими заявами про вихід із складу зборів представників ОСББ «Оазис 4» та у зв’язку із зверненням співвласників під’їзду 1 корпусу 3 по обранню нових:

– виключити із складу зборів представників Тіщенка Романа Юрійовича.

– обрати до складу зборів представників Трайс Наталію Володимирівну.

10. Припинення повноважень членів органів управління ОСББ «Оазис 4», які є боржниками по внескам до ОСББ «Оазис 4».

Пропозиція, яка ставиться на голосування:

Згідно з ст. 4, 12 та 17 Розділу ІІІ Статуту ОСББ щодо встановлених статутом обмежень обрання до складу органів управління осіб, які мають заборгованість три і більше місяців по сплаті внесків та на підставі інформаційної довідки станом на 29 листопада 2021 року по заборгованості по обов’язковим внескам:

1. Виключити із складу зборів представників представника  від корпусу 1 Семенюка О.М.

– борг за 12 місяців становить по внеску співвласників на  утримання  будинку та прибудинкової території – 6860,72грн;

– борг за 12 місяців по внеску з організації патрулювання та охорони будинку та прибудинкової території  -1041,60грн.

2. Виключити із складу зборів представників представника  від під’їзду 3.2  Кисляка І.Ф.          

– борг за 1,3 місяці становить по внеску співвласників на  утримання  будинку та прибудинкової території – 1127,82грн;

– борг за 15 місяців по внеску з організації патрулювання та охороні будинку та прибудинкової території  -1953,00грн.

3. Виключити із складу зборів представників представника  від під’їзду 4.1 Ахмедова М.Ш.

– борг за 9 місяців по внеску з організації патрулювання та охороні будинку та прибудинкової території  -1394,10грн.

4. Виключити з складу ревізійної комісії Гонтар Л.В.

– борг за 7 місяців становить по внеску співвласників на  утримання  будинку та прибудинкової території – 2476,37грн;

– борг за 9 місяців по внеску з організації патрулювання та охороні будинку та прибудинкової території  – 487,80 грн.

Повідомлення про результати голосування

Таблиця результатів голосування